Krapte Op De Woningmarkt: Verkopers Kunnen Soms 10% Van De Koopprijs Als Boete Opeisen Als De Koper Zijn Verplichtingen Niet Nakomt

Krapte op de woningmarkt: verkopers kunnen soms 10% van de koopprijs als boete opeisen als de koper zijn verplichtingen niet nakomt

We kunnen er moeilijk omheen; er is krapte op de woningmarkt. Er zijn niet genoeg woningen om aan de vraag te voldoen en daardoor zijn de huizenprijzen enorm gestegen. Door de hoge prijzen kunnen kopers vaker niet aan hun verplichtingen voldoen, bijvoorbeeld omdat de bank geen bankgarantie wil afgeven. In sommige gevallen kan de verkoper 10% van de koopprijs vorderen als de koper zich niet aan zijn verplichtingen houdt. Lees er alles over in deze blog.

Niet voldoen aan de voorwaarden uit het koopcontract

Door de krapte op de woningmarkt en de hoge huizenprijzen is er een probleem ontstaan. Kopers kunnen steeds vaker niet voldoen aan de voorwaarden uit het koopcontract, met name het rondkrijgen van de financiering.

Door de krapte stijgen de prijzen en bieden veel mensen meer dan ze zich kunnen veroorloven, waardoor ze vaak de financiering niet rond kunnen krijgen. Dit houdt in dat kopers de hypotheek niet rond kunnen krijgen met de bank en/of de waarborgsom niet op tijd kunnen betalen, maar het kan ook zo zijn dat de bank weigert om een bankgarantie af te geven. Met een bankgarantie verklaart een bank dat zij garant staat voor de waarborgsom, als de koper dit bedrag niet kan betalen. De bank schiet de waarborgsom voor en zet dit om in een lening, zodat u het bedrag in termijnen kunt terugbetalen.

Als de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet kan nakomen, kan de verkoper de koopovereenkomst ontbinden. Maar dat is niet alles.

Boete opnemen in de koopovereenkomst

In de meeste koopovereenkomsten is een artikel opgenomen om de verkoper financieel te beschermen. In dit artikel staat bijvoorbeeld dat de verkoper 10% van de koopprijs als boete kan vorderen van de koper (wat gelijk staat aan de waarborgsom), als de koper de verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt.

Als de koper de waarborgsom niet op tijd betaalt, of niet kan zorgen voor een garantie van de bank, dan kan de verkoper de koper hiervoor in gebreke stellen.

Wanneer de koper – na de ingebrekestelling – de afspraak niet binnen de gestelde termijn nakomt, dan raakt de koper in verzuim. De koopovereenkomst kan worden ontbonden en de boete van 10% van de koopsom wordt daarmee opeisbaar.

Weigert een koper de boete te betalen?

In de praktijk zien we dat kopers de boete van 10% vaak niet willen of kunnen betalen. Het gaat vaak om forse bedragen. Heeft u uw huis verkocht, het boetebeding opgenomen in de overeenkomst, komt de koper zijn verplichtingen niet na, heeft u deze in gebreke gesteld en is de koper nu in verzuim? Dan helpt Nova Incasso u graag met het incasseren van de contractuele boete. Wij ondernemen de juiste stappen zodat dat de debiteur zo snel mogelijk betaalt.

Lukt het Nova Incasso niet om de vordering te incasseren, en blijft de vordering onbetaald, dan kunt u een gerechtelijke procedure starten. Na het behalen van een vonnis zijn executiemaatregelen – zoals beslagleggen – mogelijk.

Goed om te weten: tot op heden merken wij in de praktijk dat de rechter vaak niet meegaat in het matigen van de boete, zodat het mogelijk is om een toewijzend vonnis te ontvangen voor de gehele vordering ter hoogte van 10% van de koopprijs!

Boete koopprijs opeisen

 

 

Back To Top
Zoeken