skip to Main Content

De impact van onverwachte omstandigheden

Er kunnen financiële problemen ontstaan wanneer u niet op tijd duidelijk maakt aan uw opdrachtgever dat deze moet betalen. Het is meerdere malen gebeurd dat een van onze cliënten hierdoor zelf in financiële problemen is gekomen. We zullen in deze blog een voorbeeld geven van zo’n situatie.

Onze cliënt werkte als ZZP’er voor voornamelijk één opdrachtgever. De cliënt hoefde geen inkopen te doen om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren. Doordat de cliënt geen kosten had, afgezien van zijn eigen arbeid, viel het niet gelijk op dat de onbetaalde facturen opstapelden. Daar kwam bij dat hij de relatie met de opdrachtgever niet op het spel wilde zetten door herhaaldelijk naar de betaling te vragen.

De facturen liepen echter op tot over de €40.000! Een erg hoog bedrag voor een ZZP’er, maar dat was nog niet het grootste probleem. Tot overmaat van ramp is het bedrijfspand van de opdrachtgever in de brand gevlogen. De verzekering keerde slechts €50.000 uit voor het pand en de inventaris, wat bij lange na niet genoeg was om alle kosten te dekken en verder te kunnen met de onderneming. Dit had tot gevolg dat de onderneming failliet verklaard werd.

Vervolgens heeft de opdrachtgever een schuldhulpverlener in de arm genomen, welke zou helpen met de verdeling van de door de verzekering uitgekeerde €50.000. De cliënt had een concurrente vordering en kon aanspraak maken op 20% van zijn vordering. Zo was er van de €40.000 waar hij recht op had, in één klap nog maar €8.000 over.

Met behulp van dit voorbeeld proberen we aan te geven dat door totaal onverwachte omstandigheden, uw vordering vanuit het niets in gevaar kan komen. Voor onze cliënt had dit destijds dermate vergaande gevolgen dat zijn privébezit er onder moest lijden: hij heeft het dierbare paard van zijn kinderen moeten verkopen om de eindjes nog aan elkaar te kunnen knopen. In een volgende blog vertellen we hoe dit verhaal toch tot een goed einde komt.

“Het verwachte gebeurt zelden, het onverwachte dient zich aan.”

-Euripides

De impact van onverwachte omstandigheden

Back To Top
×Close search
Zoeken