Nieuwe wettelijke regels voor debiteurenbenadering

Artikel 4.2 van de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki) legt strikte regels op met betrekking tot het tijdstip waarop debiteuren mogen worden benaderd. Kort gezegd, tussen 8 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends is contact via elektronische, fysieke of…

Lees meer

Nieuwe termijn voor Msnp en Wsnp-trajecten

Per 1 juli 2023 zullen zowel de Msnp-termijn als de Wsnp-termijn gehalveerd worden: de aflosperiode wordt verkort tot anderhalf jaar. De duur van de Wsnp wordt daarnaast verminderd met de periode die al is doorgebracht in een minnelijke regeling. Rechters…

Lees meer

Het lijkt beter te gaan met onze economie, maar blijf alert!

Ondernemingen zijn door de coronacrisis nu al meer dan een jaar extra alert op hun debiteurenbeheer. Ondernemingen hebben dankzij deze focus hun vorderingen en debiteurenbeheer uithanden gegeven waardoor er meer grip is gehouden op het debiteurenrisico. Deze focus komt voort…

Lees meer

Drie tips om om te gaan met wanbetalers

Veel bedrijven krijgen te maken met niet betalende klanten of zullen hier in de toekomst vermoedelijk ooit mee te maken krijgen. Heeft u een product of dienst geleverd aan uw klant, maar blijft uw factuur onbetaald? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk…

Lees meer

Incasseren en uw klantrelatie behouden

In de praktijk krijgen wij nogal eens te horen dat opdrachtgevers twijfelen om hun vordering ter incasso uit handen te geven. Enerzijds willen ze betaald krijgen voor de door hen geleverde producten of dienstverlening. Anderzijds zijn ze bang dat de…

Lees meer

Niet betalende huurder? Kom in actie!

Eén van de grootse problemen voor een verhuurder bij het verhuren van een woonruimte is een niet betalende huurder. De financiële schade als gevolg van wanbetaling door een huurder kan groot zijn, denk aan verlies van inkomen of rendement. Het…

Lees meer
Back To Top
Zoeken