Nieuwe wettelijke regels voor debiteurenbenadering

Artikel 4.2 van de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki) legt strikte regels op met betrekking tot het tijdstip waarop debiteuren mogen worden benaderd. Kort gezegd, tussen 8 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends is contact via elektronische, fysieke of…

Lees meer
Back To Top
Zoeken